Detail dokumentu 2 Afs 363/2019- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : 7členný RS NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 363/2019-50
Označení věci v celku : Ej 225/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.363.2019.50
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 225 2023
2 Afs 363 2019 50
judikát sešit rok
4517 11 2023
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.12.2019
Datum skončení řízení : 05.09.2023
Datum vydání rozhodnutí : 05.09.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.09.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 05.09.2023
Datum právní moci : 15.09.2023
Datum zpřístupnění : 04.12.2023 15:53:32
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Milena JUDr. hlavní subjekt: ARGO LOGISTICS, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ARGO LOGISTICS, s.r.o. stěžovatel
ARGO LOGISTICS, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 141
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
141 zákona 280 2009
148 zákona 280 2009
143 zákona 280 2009
41 zákona 337 1992
1 3 zákona 280 2009
254 zákona 280 2009
43 zákona 235 2004
12 3 vyhlášky 177 1996
141 1 zákona 280 2009
141 2 zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
90 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 237/2018-41 5 Afs 237 2018 41 Nejvyšší správní soud Inspirativní Rozporná
1 Afs 238/2014-52 1 Afs 238 2014 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Rozporná
nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 Inspirativní Souladná
4 Ao 3/2021-117 4 Ao 3 2021 117 Sb. NSS 1 4278 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 65/2018-85 4 As 65 2018 85 Sb. NSS 5 4329 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 20/2006-60 1 Afs 20 2006 60 Sb. NSS 1 1438 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 54/2006-155 7 Afs 54 2006 155 Sb. NSS 3 3 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 186/2014-60 10 Afs 186 2014 60 Sb. NSS 6 3396 2016 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 287/2020-33 8 As 287 2020 33 Sb. NSS 5 4170 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 27/2021-67 8 Afs 27 2021 67 Sb. NSS 3 4446 2023 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 44/2015-23 2 Afs 44 2015 23 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 96/2009-87 1 Afs 96 2009 87 Sb. NSS 12 2149 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 49632/17/5100-41457-712281 20.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 9 Af 1/2018-53 9 Af 1 2018 53 06.11.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 363/2019- 50
Spisová značka : 2 Afs 363/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60, 1 Afs 20/2006-60,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87, 1 Afs 96/2009-87,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60, 10 Afs 186/2014-60,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23, 2 Afs 44/2015-23,
Souladná prejudikatura : 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117, 4 Ao 3/2021-117,
Souladná prejudikatura : 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67, 8 Afs 27/2021-67,
Souladná prejudikatura : 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33, 8 As 287/2020-33,
Rozporná prejudikatura : 1 Afs 238/2014-52, 1 Afs 238/2014-52,
Rozporná prejudikatura : 5 Afs 237/2018-41, 5 Afs 237/2018-41,
Nadpis : Rozšířený senát: lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň
Vztah k předpisům : k § 141 odst. 1 větě první a odst. 2 daňového řádu
Právní věta (text) : Daňový subjekt je dle § 141 odst. 2 daňového řádu oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší ve lhůtě pro stanovení daně. Subjektivní lhůta stanovená v § 141 odst. 1 větě první daňového řádu (do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil, že daň má být vyšší než poslední známá daň) se pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší nepoužije.
Datum vydání v Sb. NSS : 01.12.2023
Právní věta : Ano
Datum : 05.09.2023
Účastníci řízení : ARGO LOGISTICS, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2023, čj. 2 Afs 363/2019-50, č. 4517/2023 Sb. NSS