Detail dokumentu 5 Afs 110/2022- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : CAMRDA Jakub, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 110/2022-33
Označení věci v celku : Pej 1821/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:5.Afs.110.2022.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1821 2023
5 Afs 110 2022 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.04.2022
Datum skončení řízení : 15.08.2023
Datum vydání rozhodnutí : 15.08.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.08.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 15.08.2023
Datum právní moci : 18.08.2023
Datum zpřístupnění : 25.08.2023 09:06:48
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hanych Michal Mgr. Ing. hlavní subjekt: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. stěžovatel
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
8 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 178/2005-64 2 Afs 178 2005 64 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 54/2006-155 7 Afs 54 2006 155 Sb. NSS 3 3 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 107/2004-48 1 Afs 107 2004 48 Sb. NSS 6 869 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 2. 2006, C-255/02, věc Halifax Inspirativní Souladná
5 Afs 111/2022-32 5 Afs 111 2022 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21469/21/5200-11432-709409 08.06.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 26/2021-72 31 Af 26 2021 72 28.02.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 110/2022- 33
Spisová značka : 5 Afs 110/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 111/2022-32, 5 Afs 111/2022-32, 5 Afs 111/2022-32, 5 Afs 111/2022-32,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155,
Datum : 15.08.2023
Účastníci řízení : KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2023, čj. 5 Afs 110/2022-33