Detail dokumentu 8 Afs 206/2021- 33

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 8 Afs 206/2021-33
Označení věci v celku : Pej 627/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.206.2021.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 627 2023
8 Afs 206 2021 33
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 36445/18/5300-21442-711315 15.08.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 16.06.2021
Datum skončení řízení : 28.02.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 28.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 28.02.2023
Datum právní moci : 01.03.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 19:11:00
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
11 2 zákona 235 2004
11 4 zákona 235 2004
11 3 zákona 235 2004
115 2 zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
41 112 2006 ES
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: Sigmabor s.r.o., v likvidaci
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Sigmabor s.r.o., v likvidaci stěžovatel
Sigmabor s.r.o., v likvidaci žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 106/2009-77 7 Afs 106 2009 77 Sb. NSS 9 2103 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 271/2015-36 1 As 271 2015 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 111/2018-44 29 Af 111 2018 44 29.04.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 206/2021- 33
Spisová značka : 8 Afs 206/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 1 As 271/2015-36, 1 As 271/2015-36, 1 As 271/2015-36,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77,
Datum : 28.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Sigmabor s.r.o., v likvidaci
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2023, čj. 8 Afs 206/2021-33