Detail dokumentu 3 Afs 283/2020- 64

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 283/2020-64
Označení věci v celku : Pej 564/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:3.Afs.283.2020.64
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 564 2023
3 Afs 283 2020 64
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 31.08.2020
Datum skončení řízení : 24.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 24.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 28.02.2023
Datum právní moci : 01.03.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 19:09:59
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Přívara Mojmír JUDr. hlavní subjekt: STREGA spol. s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
STREGA spol. s.r.o. stěžovatel
STREGA spol. s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Ans 14/2012-41 2 Ans 14 2012 41 Sb. NSS 4 2785 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Azs 36/2020-20 4 Azs 36 2020 20 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 37/2019-30 2 Afs 37 2019 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 32477/15/5300-22443-702189 13.10.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 40/2015-101 30 Af 40 2015 101 26.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 283/2020- 64
Spisová značka : 3 Afs 283/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 37/2019-30, 2 Afs 37/2019-30, 2 Afs 37/2019-30,
Souladná prejudikatura : 2 Ans 14/2012-41, 2 Ans 14/2012-41, 2 Ans 14/2012-41,
Souladná prejudikatura : 4 Azs 36/2020-20, 4 Azs 36/2020-20, 4 Azs 36/2020-20,
Datum : 24.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, STREGA spol. s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, čj. 3 Afs 283/2020-64