Detail dokumentu 8 Afs 345/2021- 47

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 8 Afs 345/2021-47
Označení věci v celku : Pej 514/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.345.2021.47
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 514 2023
8 Afs 345 2021 47
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 30163/20/5300-22441-712709 05.08.2020
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 09.11.2021
Datum skončení řízení : 27.02.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 27.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 27.02.2023
Datum právní moci : 27.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 19:11:35
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
92 3 zákona 280 2009
92 5 c zákona 280 2009
92 2 zákona 280 2009
104 4 zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Marek Jan Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : HUSSEINI Faisal, JUDr.Ph.D.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 362/2016-36 1 Afs 362 2016 36 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 100/2017-91 10 Afs 100 2017 91 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 51 Af 54/2020-60 51 Af 54 2020 60 26.10.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 345/2021- 47
Spisová značka : 8 Afs 345/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 100/2017-91, 10 Afs 100/2017-91, 10 Afs 100/2017-91,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 27.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2023, čj. 8 Afs 345/2021-47