Detail dokumentu 5 Afs 388/2021- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KUČERA Viktor, JUDr.
Označení věci v celku : 5 Afs 388/2021-46
Označení věci v celku : Pej 471/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:5.Afs.388.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 471 2023
5 Afs 388 2021 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 03.12.2021
Datum skončení řízení : 24.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 24.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 24.02.2023
Datum právní moci : 24.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 19:10:36
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Modlitba Dan Mgr. hlavní subjekt: Diamond Dreams, SE
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Diamond Dreams, SE stěžovatel
Diamond Dreams, SE žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 183/2014-55 1 Afs 183 2014 55 Sb. NSS 6 3566 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Axel Kittel a Recolta Recycling, věci C-439/04 a C-440/04 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21248/18/5300-22442-709739 07.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 21/2018-71 8 Af 21 2018 71 20.10.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 388/2021- 46
Spisová značka : 5 Afs 388/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 183/2014-55, 1 Afs 183/2014-55, 1 Afs 183/2014-55,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Datum : 24.02.2023
Účastníci řízení : Diamond Dreams, SE, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, čj. 5 Afs 388/2021-46