Detail dokumentu 5 Afs 414/2021- 49

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 5 Afs 414/2021-49
Označení věci v celku : Pej 409/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:5.Afs.414.2021.49
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 409 2023
5 Afs 414 2021 49
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 18829/18/5300-22442-712448 26.04.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 22.12.2021
Datum skončení řízení : 20.02.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 20.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 20.02.2023
Datum právní moci : 21.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:58:17
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : GT Tax a.s. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : daňový poradce
Soudce zpravodaj : KUČERA Viktor, JUDr.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 172/2006-115 5 Afs 172 2006 115 9 1663 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 54/2004-125 1 Afs 54 2004 125 Sb. NSS 1 1022 2007 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 As 51/2003-58 3 As 51 2003 58 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 1/2010-53 7 Afs 1 2010 53 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 6. 2012, Mahagében a Dávid, spojené věci C-80/11 a C-142/11 Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 5. 2006, Commissioners of Customs & Excise a Attorney General, věc C-384/04 Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 54 Af 22/2018-108 54 Af 22 2018 108 21.12.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 414/2021- 49
Spisová značka : 5 Afs 414/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58, 3 As 51/2003-58,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115, 5 Afs 172/2006-115,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53, 7 Afs 1/2010-53,
Datum : 20.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2023, čj. 5 Afs 414/2021-49