Detail dokumentu 9 Afs 151/2021- 36

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MOLEK Pavel, doc. JUDr.Ph.D., LL.M.
Označení věci v celku : 9 Afs 151/2021-36
Označení věci v celku : Pej 390/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:9.Afs.151.2021.36
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 390 2023
9 Afs 151 2021 36
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.07.2021
Datum skončení řízení : 17.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 17.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 17.02.2023
Datum právní moci : 20.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:57:46
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hejzlar David Mgr. hlavní subjekt: České Švýcarsko o.p.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
České Švýcarsko o.p.s. stěžovatel
České Švýcarsko o.p.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
44 1 b) zákona 218 2000
3 e) zákona 218 2000
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 15/2012-38 1 Afs 15 2012 38 Sb. NSS 12 2713 2012 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 100/2009-63 1 Afs 100 2009 63 Sb. NSS 7 2332 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 A 90/2012-33 5 A 90 2012 Městský soud v Praze Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9210/17/5000-10470-700938 24.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 9211/17/5000-10470-700938 24.02.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 57/2017-52 15 Af 57 2017 52 22.06.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 151/2021- 36
Spisová značka : 9 Afs 151/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 100/2009-63, 1 Afs 100/2009-63, 1 Afs 100/2009-63,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2012-38, 1 Afs 15/2012-38, 1 Afs 15/2012-38,
Souladná prejudikatura : 5 A 90/2012-33, 5 A 90/2012-33, 5 A 90/2012-33,
Datum : 17.02.2023
Účastníci řízení : České Švýcarsko o.p.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2023, čj. 9 Afs 151/2021-36