Detail dokumentu 8 Afs 174/2021- 64

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 174/2021-64
Označení věci v celku : Ej 57/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.174.2021.64
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 57 2023
8 Afs 174 2021 64
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.05.2021
Datum skončení řízení : 10.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 10.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 10.02.2023
Datum právní moci : 13.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:44:12
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hejzlar David Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Odpočet daně
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
388 77 EHS
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 303/2018-52 8 Afs 303 2018 52 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 188/2020-103 8 Afs 188 2020 103 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 59/2007-56 9 Afs 59 2007 56 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 41265/15/5300-21442-707271 27.11.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 13/2016-138 15 Af 13 2016 138 28.04.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 174/2021- 64
Spisová značka : 8 Afs 174/2021
Souladná prejudikatura : 8 Afs 188/2020-103, 8 Afs 188/2020-103, 8 Afs 188/2020-103,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52, 8 Afs 303/2018-52,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56,
Vztah k předpisům : k § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : Jestliže se podvodu na DPH spočívajícím v uplatnění (neoprávněného) nároku na odpočet (§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) účastnil daňový subjekt vědomě, nemůže být v dobré víře, a je proto nadbytečné posuzovat, zda přijal dostatečná preventivní opatření k zamezení účasti na takovém podvodu.
Právní věta : Ano
Datum : 10.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2023, čj. 8 Afs 174/2021-64