Detail dokumentu 2 Afs 113/2022- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 113/2022-38
Označení věci v celku : Pej 1254/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.113.2022.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1254 2023
2 Afs 113 2022 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.05.2022
Datum skončení řízení : 09.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 09.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 09.02.2023
Datum právní moci : 10.02.2023
Datum zpřístupnění : 02.06.2023 11:11:16
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Navrátilová Tlapák Jana doc. JUDr. Mgr.Ph.D. hlavní subjekt: Obec Nezabylice
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Obec Nezabylice stěžovatel
Obec Nezabylice žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
10 1 f zákona 456 2011
44a 11 zákona 218 2000
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 432/2019-36 10 Afs 432 2019 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 1803/21/5000-10480-706239 22.01.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 16 Af 15/2021-45 16 Af 15 2021 45 19.04.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 113/2022- 38
Spisová značka : 2 Afs 113/2022
Souladná prejudikatura : 10 Afs 432/2019-36,
Datum : 09.02.2023
Účastníci řízení : Obec Nezabylice, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2023, čj. 2 Afs 113/2022-38