Detail dokumentu 2 Afs 111/2021- 63

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 2 Afs 111/2021-63
Označení věci v celku : Pej 487/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.111.2021.63
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 487 2023
2 Afs 111 2021 63
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 38376/16/5300-21442-711916 30.08.2016
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 07.05.2021
Datum skončení řízení : 08.02.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 08.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 08.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 08.02.2023
Datum právní moci : 09.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:42:44
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
106 1 i zákona 235 2004
64 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Suk Jan JUDr. hlavní subjekt: Centoro s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D.
Účastník řízení Typ účastníka
Centoro s.r.o. stěžovatel
Centoro s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 83/2009-232 9 Afs 83 2009 232 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 15/2014-59 2 Afs 15 2014 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-384/04 Federation od Technological Industries Inspirativní Souladná
1 Afs 15/2008-100 1 Afs 15 2008 100 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 48 Af 35/2016-99 48 Af 35 2016 99 23.04.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 111/2021- 63
Spisová značka : 2 Afs 111/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 15/2014-59, 2 Afs 15/2014-59, 2 Afs 15/2014-59,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232,
Datum : 08.02.2023
Účastníci řízení : Centoro s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2023, čj. 2 Afs 111/2021-63