Detail dokumentu 2 Afs 104/2022- 36

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 104/2022-36
Označení věci v celku : Pej 352/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.104.2022.36
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 352 2023
2 Afs 104 2022 36
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.04.2022
Datum skončení řízení : 08.02.2023
Datum vydání rozhodnutí : 08.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 08.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 08.02.2023
Datum právní moci : 10.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:42:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Matoušek Tomáš JUDr. Ing. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
98 zákona 235 2004
109 4 zákona 150 2002
92a 6 zákona 235 2004
II 4 zákona 502 2012
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 248/2017-34 2 Afs 248 2017 34 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
8 As 92/2015-29 8 As 92 2015 29 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 25/2012-351 8 Afs 25 2012 351 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25700/19/5300-21441-704561 01.07.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 16 Af 11/2019-54 16 Af 11 2019 54 29.03.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 104/2022- 36
Spisová značka : 2 Afs 104/2022
Souladná prejudikatura : 2 Afs 248/2017-34, 2 Afs 248/2017-34, 2 Afs 248/2017-34,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351,
Souladná prejudikatura : 8 As 92/2015-29, 8 As 92/2015-29, 8 As 92/2015-29,
Datum : 08.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2023, čj. 2 Afs 104/2022-36