Detail dokumentu 10 Afs 22/2021- 57

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 22/2021-57
Označení věci v celku : Pej 337/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:10.Afs.22.2021.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 337 2023
10 Afs 22 2021 57
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 32222/19/5300-21442-712243 27.08.2019
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 29.01.2021
Datum skončení řízení : 06.02.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 06.02.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.02.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 06.02.2023
Datum právní moci : 08.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:39:44
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: Podpora - podnikání s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Podpora - podnikání s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Podpora - podnikání s.r.o. účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
C-255/02, Halifax plc Inspirativní Souladná
C-354/03, C-355/03 a C-484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd (v likvidaci) a Bond House Systems Ltd; Inspirativní Souladná
C-439/04 a C-440/04, Axel Kittel a Recolta Recycling Inspirativní Souladná
C-80/11 a C-142/11, Mahagében Kft a Péter Dávid Inspirativní Souladná
9 Afs 83/2009-232 9 Afs 83 2009 232 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
rozsudek NSS ze dne 12. 6. 2019, čj. 2 Afs 162/2018-43, Autodoprava K & K Závazná Souladná
9 Afs 160/2020-49 9 Afs 160 2020 49 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 Afs 85/2019-44 3 Afs 85 2019 44 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 47/2019-83 22 Af 47 2019 83 26.11.2020 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 22/2021- 57
Spisová značka : 10 Afs 22/2021
Souladná prejudikatura : 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232,
Datum : 06.02.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Podpora - podnikání s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2023, čj. 10 Afs 22/2021-57