Detail dokumentu 2 Afs 395/2020- 55

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 2 Afs 395/2020-55
Označení věci v celku : Ej 71/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.395.2020.55
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 71 2023
2 Afs 395 2020 55
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 11134/20/5100-41452-712079 13.03.2020
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 14.12.2020
Datum skončení řízení : 31.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum právní moci : 10.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:35:02
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Správa daně
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101a zákona 235 2004
72 zákona 280 2009
79 3 zákona 1 1993
4 zákona 456 2011
95 1 zákona 1 1993
1 1 e zákona 309 1999
3 1 zákona 309 1999
1 1 zákona 1 1993
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
Pl. ÚS 32/15 Inspirativní Souladná
6 Afs 274/2020-41 6 Afs 274 2020 41 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 19/17 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 45/2000 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 5/01 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 3/2000 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 23/02 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 7/03 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 19/13 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 52/03 Inspirativní Souladná
8 Afs 3/2005-59 8 Afs 3 2005 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 111/2007-82 7 Afs 111 2007 82 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 77 Af 17/2020-66 77 Af 17 2020 66 21.10.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 395/2020- 55
Spisová značka : 2 Afs 395/2020
Souladná prejudikatura : 6 Afs 274/2020-41, 6 Afs 274/2020-41, 6 Afs 274/2020-41,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 111/2007-82, 7 Afs 111/2007-82, 7 Afs 111/2007-82,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59,
Vztah k předpisům : k § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : I. Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají zajistit vnitřní členění datové zprávy tak, aby byla technickými prostředky správce daně automatizovaně zpracovatelná. Nedodržení pravidla pro způsob vyplnění některé položky není chybou obsahu, ale struktury.; II. Zasahují-li pravidla určující povinnou strukturu elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení do jeho obsahu, musí být stanovena formou právního předpisu. Tento právní předpis může být vydán jedině orgánem, který k tomu byl zákonem zmocněn, a musí být publikován ve Sbírce zákonů. Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ze dne 16. 12. 2015, účinný od 1. 1. 2016, tyto požadavky nesplňoval, a proto nedodržení pravidel v něm obsažených nemohlo učinit podání neúčinným.
Právní věta : Ano
Datum : 31.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 2 Afs 395/2020-55