Detail dokumentu 2 Afs 395/2020- 55

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 395/2020-55
Označení věci v celku : Ej 71/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.395.2020.55
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 71 2023
2 Afs 395 2020 55
judikát sešit rok
4467 5 2023
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.12.2020
Datum skončení řízení : 31.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum právní moci : 10.02.2023
Datum zpřístupnění : 02.08.2023 14:46:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Správa daně
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101a zákona 235 2004
72 zákona 280 2009
79 3 zákona 1 1993
4 zákona 456 2011
95 1 zákona 1 1993
1 1 e zákona 309 1999
3 1 zákona 309 1999
1 1 zákona 1 1993
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
Pl. ÚS 32/15 Inspirativní Souladná
6 Afs 274/2020-41 6 Afs 274 2020 41 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 19/17 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 45/2000 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 5/01 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 3/2000 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 23/02 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 7/03 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 19/13 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 52/03 Inspirativní Souladná
8 Afs 3/2005-59 8 Afs 3 2005 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 111/2007-82 7 Afs 111 2007 82 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 11134/20/5100-41452-712079 13.03.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 77 Af 17/2020-66 77 Af 17 2020 66 21.10.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 395/2020- 55
Spisová značka : 2 Afs 395/2020
Souladná prejudikatura : 6 Afs 274/2020-41, 6 Afs 274/2020-41, 6 Afs 274/2020-41,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 111/2007-82, 7 Afs 111/2007-82, 7 Afs 111/2007-82,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59, 8 Afs 3/2005-59,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podání
Vztah k předpisům : k § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v textu jen „ZDPH“)
Právní věta (text) : I. Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají zajistit vnitřní členění datové zprávy tak, aby byla technickými prostředky správce daně automatizovaně zpracovatelná. Nedodržení pravidla pro způsob vyplnění některé položky není chybou obsahu, ale struktury.; II. Zasahují-li pravidla určující povinnou strukturu elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení do jeho obsahu, musí být stanovena formou právního předpisu. Tento právní předpis může být vydán jedině orgánem, který k tomu byl zákonem zmocněn, a musí být publikován ve Sbírce zákonů. Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ze dne 16. 12. 2015, účinný od 1. 1. 2016, tyto požadavky nesplňoval, a proto nedodržení pravidel v něm obsažených nemohlo učinit podání neúčinným.
Datum vydání v Sb. NSS : 02.06.2023
Právní věta : Ano
Datum : 31.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 2 Afs 395/2020-55, č. 4467/2023 Sb. NSS