Detail dokumentu 10 Afs 199/2020- 62

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 199/2020-62
Označení věci v celku : Pej 376/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:10.Afs.199.2020.62
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 376 2023
10 Afs 199 2020 62
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45157/16/5300-22443-711513 14.10.2016
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 16.06.2020
Datum skončení řízení : 31.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 31.01.2023
Datum právní moci : 10.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:33:04
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
106a 1 zákona 235 2004
106a zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : xxx hlavní subjekt: OLEO CHEMICAL, a.s.
Typ zástupce : daňový poradce
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
OLEO CHEMICAL, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
OLEO CHEMICAL, a.s. účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 513/2021-48 10 Afs 513 2021 48 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Ao 2/2010-185 1 Ao 2 2010 185 Sb. NSS 10 2397 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Ads 88/2006-132 6 Ads 88 2006 132 Sb. NSS 10 1915 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 81/2016-49 10 Af 81 2016 49 03.06.2020 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 199/2020- 62
Spisová značka : 10 Afs 199/2020
Souladná prejudikatura : 1 Ao 2/2010-185, 1 Ao 2/2010-185, 1 Ao 2/2010-185,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 513/2021-48, 10 Afs 513/2021-48, 10 Afs 513/2021-48,
Souladná prejudikatura : 6 Ads 88/2006-132, 6 Ads 88/2006-132, 6 Ads 88/2006-132,
Datum : 31.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, OLEO CHEMICAL, a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 10 Afs 199/2020-62