Detail dokumentu 10 Afs 81/2021- 35

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 81/2021-35
Označení věci v celku : Pej 253/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:10.Afs.81.2021.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 253 2023
10 Afs 81 2021 35
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 14633/19/5300-21442-809464 09.04.2019
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 09.03.2021
Datum skončení řízení : 30.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 30.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 30.01.2023
Datum právní moci : 30.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:31:14
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Kandalec Pavel Mgr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: Trivanger, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Trivanger, s.r.o. stěžovatel
Trivanger, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 44/2011-64 8 As 44 2011 64 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
IV. US 402/99 4 ÚS 402 1999 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Pl. US 38/95 0 ÚS 38 1995 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 24/2019-44 11 Af 24 2019 44 11.02.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 81/2021- 35
Spisová značka : 10 Afs 81/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 8 As 44/2011-64, 8 As 44/2011-64, 8 As 44/2011-64, 8 As 44/2011-64,
Souladná prejudikatura : IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99,
Souladná prejudikatura : Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95,
Datum : 30.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Trivanger, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2023, čj. 10 Afs 81/2021-35