Detail dokumentu 3 Afs 234/2020- 46

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 3 Afs 234/2020-46
Označení věci v celku : Pej 365/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:3.Afs.234.2020.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 365 2023
3 Afs 234 2020 46
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 18941/18/5300-22441-708656 23.04.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 20.07.2020
Datum skončení řízení : 26.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 27.01.2023
Datum právní moci : 01.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:28:35
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : daňový poradce
Soudce zpravodaj : HAVELEC Radovan, Mgr. et. Bc. et. Ing.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx osoba zúčastněná
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 394/2020-41 6 Afs 394 2020 41 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 314/2020-50 10 Afs 314 2020 50 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 85/2019-44 3 Afs 85 2019 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 64/2018-75 29 Af 64 2018 75 17.06.2020 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 234/2020- 46
Spisová značka : 3 Afs 234/2020
Souladná prejudikatura : 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 394/2020-41, 6 Afs 394/2020-41, 6 Afs 394/2020-41,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 3 Afs 234/2020-46