Detail dokumentu 6 Afs 120/2021- 57

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 120/2021-57
Označení věci v celku : Pej 264/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:6.Afs.120.2021.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 264 2023
6 Afs 120 2021 57
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.04.2021
Datum skončení řízení : 25.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 25.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 27.01.2023
Datum právní moci : 30.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:23:58
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jílková Nikola Mgr. hlavní subjekt: Flexipartner, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Flexipartner, s.r.o. stěžovatel
Flexipartner, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
115 2 zákona 280 2009
92 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 188/2004-63 5 Afs 188 2004 63 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42197/19/5300-22444-712362 11.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 63/2019-74 52 Af 63 2019 74 17.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 120/2021- 57
Spisová značka : 6 Afs 120/2021
Souladná prejudikatura : 5 Afs 188/2004-63,
Datum : 25.01.2023
Účastníci řízení : Flexipartner, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2023, čj. 6 Afs 120/2021-57