Detail dokumentu 6 Afs 82/2021- 77

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 82/2021-77
Označení věci v celku : Pej 316/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:6.Afs.82.2021.77
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 316 2023
6 Afs 82 2021 77
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.03.2021
Datum skončení řízení : 25.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 25.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 30.01.2023
Datum právní moci : 01.02.2023
Datum zpřístupnění : 05.05.2023 08:31:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: TWARDZIK CZ, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
TWARDZIK CZ, s.r.o. stěžovatel
TWARDZIK CZ, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
109 zákona 235 2004
88 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 55/2016-38 2 Afs 55 2016 38 Sb. NSS 1 3505 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2007-75 8 Afs 15 2007 75 Sb. NSS 8 1865 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 13589/19/5300-22444-711307 30.03.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 35/2019-184 31 Af 35 2019 184 28.01.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 940/23 6 Afs 82/2021-77 25.01.2023 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 82/2021- 77
Spisová značka : 6 Afs 82/2021
Napadeno : II. ÚS 940/2023 (SUS 130/2023)
Souladná prejudikatura : 2 Afs 55/2016-38, 2 Afs 55/2016-38,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75,
Datum : 25.01.2023
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 940/23
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, TWARDZIK CZ, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2023, čj. 6 Afs 82/2021-77