Detail dokumentu 4 Afs 174/2022- 40

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 4 Afs 174/2022-40
Označení věci v celku : Pej 246/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:4.Afs.174.2022.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 246 2023
4 Afs 174 2022 40
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7070/20/5300-22443-712892 17.02.2020
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 09.06.2022
Datum skončení řízení : 26.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum právní moci : 27.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:27:03
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 a zákona 235 2004
5 2 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Kaspřík Tomáš Mgr. hlavní subjekt: Moravská nemovitostní a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Účastník řízení Typ účastníka
Moravská nemovitostní a.s. stěžovatel
Moravská nemovitostní a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 112/2007-40 7 Afs 112 2007 40 Sb. NSS 6 1836 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-153/11, Klub OOD Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 26/2020-69 30 Af 26 2020 69 20.04.2022 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 174/2022- 40
Spisová značka : 4 Afs 174/2022
Souladná prejudikatura : 7 Afs 112/2007-40,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : Moravská nemovitostní a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 4 Afs 174/2022-40