Detail dokumentu 2 Afs 25/2022- 62

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 2 Afs 25/2022-62
Označení věci v celku : Pej 383/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.25.2022.62
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 383 2023
2 Afs 25 2022 62
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42023/18/5300-21442-809464 19.09.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 14.02.2022
Datum skončení řízení : 26.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum právní moci : 30.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:27:32
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Nejtek Karel Mgr. hlavní subjekt: AGEL a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Účastník řízení Typ účastníka
AGEL a.s. stěžovatel
AGEL a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 160/2020-49 9 Afs 160 2020 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 9 Af 44/2018-96 9 Af 44 2018 96 30.12.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 25/2022- 62
Spisová značka : 2 Afs 25/2022
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : AGEL a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 2 Afs 25/2022-62