Detail dokumentu 2 Afs 127/2021- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 127/2021-35
Označení věci v celku : Pej 633/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.127.2021.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 633 2023
2 Afs 127 2021 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 25.05.2021
Datum skončení řízení : 26.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum právní moci : 01.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:29:12
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zwyrtek Hamplová Jana Mgr. hlavní subjekt: Obec Hrádek
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Obec Hrádek stěžovatel
Obec Hrádek žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
44a zákona 218 2000
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 103/2020-40 4 Afs 103 2020 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
III. ÚS 3204/15 Inspirativní Souladná
1 Afs 316/2020-71 1 Afs 316 2020 71 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 33631/20/5000-10480-712945 14.09.2020
Odvolací finanční ředitelství 33624/20/5000-10480-712945 14.09.2020
Odvolací finanční ředitelství 33629/20/5000-10480-712945 14.09.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 77 Af 29/2020-43 77 Af 29 2020 43 05.05.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 127/2021- 35
Spisová značka : 2 Afs 127/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 316/2020-71, 1 Afs 316/2020-71,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 103/2020-40, 4 Afs 103/2020-40,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : Obec Hrádek, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 2 Afs 127/2021-35