Detail dokumentu 1 Afs 164/2021- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 1 Afs 164/2021-52
Označení věci v celku : Pej 267/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:1.Afs.164.2021.52
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 267 2023
1 Afs 164 2021 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.06.2021
Datum skončení řízení : 26.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum právní moci : 30.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:27:39
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šperka Miroslav Ing. Mgr.LL.M. hlavní subjekt: Z + M servis, spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Z + M servis, spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Z + M servis, spol. s r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
115 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 7. 2006, ve spojených věcech C 439/04 a C 440/04, Axel Kittel a Recolta Recycling Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 10. 2019, ve věci C 189/18, Glencore Agriculture Hungary Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 24. 11. 2022, ve věci C 596/21, Finanzamt M Inspirativní Souladná
1 Afs 101/2021-42 1 Afs 101 2021 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 160/2020-49 9 Afs 160 2020 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 56/2020-38 6 Afs 56 2020 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42623/19/5300-21443-702551 16.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 84/2019-67 25 Af 84 2019 67 29.04.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 164/2021- 52
Spisová značka : 1 Afs 164/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 101/2021-42, 1 Afs 101/2021-42, 1 Afs 101/2021-42, 1 Afs 101/2021-42,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 56/2020-38, 6 Afs 56/2020-38, 6 Afs 56/2020-38, 6 Afs 56/2020-38,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Z + M servis, spol. s r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 1 Afs 164/2021-52