Detail dokumentu 7 Afs 399/2020- 66

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KRUPIČKOVÁ Lenka, Mgr.LL.M.
Označení věci v celku : 7 Afs 399/2020-66
Označení věci v celku : Pej 245/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:7.Afs.399.2020.66
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 245 2023
7 Afs 399 2020 66
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 30.12.2020
Datum skončení řízení : 26.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 26.01.2023
Datum právní moci : 27.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:28:59
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Podlaha Petr JUDr. et PhDr.Ph.D. hlavní subjekt: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín stěžovatel
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
109a zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 246/2020-101 2 Afs 246 2020 101 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 67/2007-147 9 Afs 67 2007 147 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 83/2009-232 9 Afs 83 2009 232 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 35/2007-111 2 Afs 35 2007 111 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 1/2010-252 9 Afs 1 2010 252 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 18/2010-227 9 Afs 18 2010 227 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 55/2012-37 1 Afs 55 2012 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26286/18/5300-22443-701728 07.06.2018
Odvolací finanční ředitelství 28408/18/5300-22443-701728 21.06.2018
Odvolací finanční ředitelství 28521/18/5300-22443-701728 21.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 43 Af 24/2018-71 43 Af 24 2018 71 13.11.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 399/2020- 66
Spisová značka : 7 Afs 399/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37, 1 Afs 55/2012-37,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101, 2 Afs 246/2020-101,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111, 2 Afs 35/2007-111,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252, 9 Afs 1/2010-252,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227, 9 Afs 18/2010-227,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147, 9 Afs 67/2007-147,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232,
Datum : 26.01.2023
Účastníci řízení : Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 7 Afs 399/2020-66