Detail dokumentu 8 Afs 192/2021- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 192/2021-32
Označení věci v celku : Pej 283/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.192.2021.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 283 2023
8 Afs 192 2021 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 09.06.2021
Datum skončení řízení : 23.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 23.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 23.01.2023
Datum právní moci : 02.02.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:20:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Zlínmarket s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Zlínmarket s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 c zákona 280 2009
75 2 zákona 150 2002
64 zákona 280 2009
104 4 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 362/2016-36 1 Afs 362 2016 36 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 143/2021-46 8 Afs 143 2021 46 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 191/2019-32 5 Afs 191 2019 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 204/2020-35 8 Afs 204 2020 35 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 212/2006-74 7 Afs 212 2006 74 Sb. NSS 6 1566 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 As 103/2020-29 8 As 103 2020 29 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 49235/18/5300-22441-708274 13.11.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 2/2019-74 30 Af 2 2019 74 29.04.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 192/2021- 32
Spisová značka : 8 Afs 192/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46, 8 Afs 143/2021-46,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35, 8 Afs 204/2020-35,
Souladná prejudikatura : 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29, 8 As 103/2020-29,
Datum : 23.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Zlínmarket s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2023, čj. 8 Afs 192/2021-32