Detail dokumentu 6 Afs 320/2021- 58

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DIENSTBIER Filip, JUDr. Ing.Ph.D.
Označení věci v celku : 6 Afs 320/2021-58
Označení věci v celku : Pej 257/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:6.Afs.320.2021.58
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 257 2023
6 Afs 320 2021 58
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.10.2021
Datum skončení řízení : 19.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 23.01.2023
Datum právní moci : 26.01.2023
Datum zpřístupnění : 28.04.2023 09:26:26
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zwyrtek Hamplová Jana Mgr. hlavní subjekt: Obec Chožov
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Obec Chožov stěžovatel
Obec Chožov žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
44 1 j zákona 218 2000
76 1 zákona 137 2006
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 321/2021-68 6 Afs 321 2021 68 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 291/2017-33 1 Afs 291 2017 33 Sb. NSS 3 3854 2019 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 281/2016-86 6 Afs 281 2016 86 Sb. NSS 12 3647 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45405/19/5000-10480-712244 20.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 16 Af 23/2019-54 16 Af 23 2019 54 29.09.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 628/23 6 Afs 320/2021-58 19.01.2023 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 320/2021- 58
Spisová značka : 6 Afs 320/2021
Napadeno : II. ÚS 628/2023 (SUS 81/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 291/2017-33, 1 Afs 291/2017-33, 1 Afs 291/2017-33,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 281/2016-86, 6 Afs 281/2016-86, 6 Afs 281/2016-86,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 321/2021-68, 6 Afs 321/2021-68, 6 Afs 321/2021-68,
Datum : 19.01.2023
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 628/23
Účastníci řízení : Obec Chožov, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 6 Afs 320/2021-58