Detail dokumentu 8 Afs 92/2022- 239

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 92/2022-239
Označení věci v celku : Ej 31/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.92.2022.239
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 31 2023
8 Afs 92 2022 239
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.04.2022
Datum skončení řízení : 20.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 20.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 20.01.2023
Datum právní moci : 23.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:18:35
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: PROSTOR a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
PROSTOR a.s. stěžovatel
PROSTOR a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Trestní právo procesní
Vyhledávání dle hesel : zákon č. 280/2009 Sb.
Vyhledávání dle hesel : 093
Vyhledávání dle hesel : Odpočet daně
Vyhledávání dle hesel : Zdanitelná plnění
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 c zákona 280 2009
93 1 zákona 280 2009
93 2 zákona 280 2009
72 zákona 235 2004
158 6 zákona 141 1961
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 59/2007-56 9 Afs 59 2007 56 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 19/2009-57 1 Afs 19 2009 57 Sb. NSS 11 1936 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21271/21/5300-22442-712851 01.06.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 40/2021-103 11 Af 40 2021 103 17.03.2022 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 92/2022- 239
Spisová značka : 8 Afs 92/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 19/2009-57, 1 Afs 19/2009-57, 1 Afs 19/2009-57, 1 Afs 19/2009-57,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56, 9 Afs 59/2007-56,
Vztah k předpisům : k § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty k § 158 odst. 6 trestního řádu k daňovému řádu
Právní věta (text) : I. Neprokázání rozsahu přijatého zdanitelného plnění, tj. množství dodaného zboží či poskytnutých služeb, obstojí jako důvod pro odepření odpočtu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.; II. Úřední záznam o podaném vysvětlení pořízený podle § 158 odst. 6 trestního řádu lze v daňovém řízení vedeném podle daňového řádu použít jako důkazní prostředek za podmínky, že byl pořízen nezávisle na příslušném daňovém řízení, v souladu se zákonem a že byl daňovému subjektu zpřístupněn, aby se mohl seznámit s jeho obsahem, vyjádřit se k němu a případně navrhnout důkazy vlastní.
Právní věta : Ano
Datum : 20.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PROSTOR a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2023, čj. 8 Afs 92/2022-239