Detail dokumentu 2 Afs 92/2022- 28

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 92/2022-28
Označení věci v celku : Pej 200/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.92.2022.28
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 200 2023
2 Afs 92 2022 28
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.04.2022
Datum skončení řízení : 19.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum právní moci : 20.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:11:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bugaj Martin Mgr. hlavní subjekt: Ollies dorty s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Ollies dorty s.r.o. stěžovatel
Ollies dorty s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
44 1 j zákona 218 2000
13 3 zákona 137 2006
98 zákona 137 2006
13 1 zákona 137 2006
13 8 zákona 137 2006
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 198/2006-69 2 Afs 198 2006 69 Sb. NSS 9 1896 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 55/2010-173 2 Afs 55 2010 173 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 240/2019-32 4 Afs 240 2019 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 246/2018-32 6 Afs 246 2018 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 132/2019-76 1 Afs 132 2019 76 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 As 187/2014-33 7 As 187 2014 33 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 As 211/2015-31 7 As 211 2015 31 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24915/20/5000-10610-703359 30.06.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 124/2020-30 25 Af 124 2020 30 17.02.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 92/2022- 28
Spisová značka : 2 Afs 92/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76, 1 Afs 132/2019-76,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69, 2 Afs 198/2006-69,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173, 2 Afs 55/2010-173,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32, 4 Afs 240/2019-32,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32, 6 Afs 246/2018-32,
Souladná prejudikatura : 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33, 7 As 187/2014-33,
Souladná prejudikatura : 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31, 7 As 211/2015-31,
Datum : 19.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Ollies dorty s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 2 Afs 92/2022-28