Detail dokumentu 1 Afs 101/2021- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 1 Afs 101/2021-42
Označení věci v celku : Ej 20/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:1.Afs.101.2021.42
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 20 2023
1 Afs 101 2021 42
judikát sešit rok
4447 3 2023
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 09.04.2021
Datum skončení řízení : 19.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum právní moci : 20.01.2023
Datum zpřístupnění : 26.05.2023 14:46:33
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Matuštík Radek Mgr. Ing. hlavní subjekt: Trímet Prag s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Trímet Prag s.r.o. stěžovatel
Trímet Prag s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Odpočet daně
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 a zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 182/2018-42 10 Afs 182 2018 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 352/2018-44 1 Afs 352 2018 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 24. 11. 2022, ve věci C-596/21, Finanzamt M Inspirativní Souladná
9 Afs 160/2020-49 9 Afs 160 2020 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 85/2019-44 3 Afs 85 2019 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Rozporná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 10. 2019, ve věci C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 7. 2006, ve spojených věcech C-439/04 a C-440/04, Axel Kittel a Recolta Recycling Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 46511/17/5300-21444-700333 29.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 4/2018-46 55 Af 4 2018 46 26.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 101/2021- 42
Spisová značka : 1 Afs 101/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 352/2018-44, 1 Afs 352/2018-44, 1 Afs 352/2018-44,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49,
Rozporná prejudikatura : 3 Afs 85/2019-44,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: částečné uznání nároku na odpočet daně; účast na daňovém podvodu
Vztah k předpisům : k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : Nelze připustit ani částečné uznání nároku na odpočet DPH z plnění zasaženého daňovým podvodem, i když došlo k dodatečné úhradě daně na vstupu. Stejně tak nelze umožnit, aby se účast na daňovém podvodu „zhojila“ a nárok na odpočet obnovil, a to s ohledem na závěry vyslovené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 24. 11. 2022, Finanzamt M, C-596/21.
Datum vydání v Sb. NSS : 31.03.2023
Právní věta : Ano
Datum : 19.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Trímet Prag s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 1 Afs 101/2021-42, č. 4447/2023 Sb. NSS