Detail dokumentu 7 Afs 92/2021- 28

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 7 Afs 92/2021-28
Označení věci v celku : Pej 859/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:7.Afs.92.2021.28
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 859 2023
7 Afs 92 2021 28
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21125/19/5300-21444-706361 22.05.2019
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 08.04.2021
Datum skončení řízení : 19.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 19.01.2023
Datum právní moci : 19.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:11:28
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Hlína Jakub JUDr. hlavní subjekt: FAGOFARMA s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
FAGOFARMA s.r.o. stěžovatel
FAGOFARMA s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 104/2004-54 7 Afs 104 2004 54 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 383/2017-26 6 Afs 383 2017 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 37/2012-47 2 Afs 37 2012 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 60/2019-38 29 Af 60 2019 38 19.02.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 92/2021- 28
Spisová značka : 7 Afs 92/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 37/2012-47, 2 Afs 37/2012-47, 2 Afs 37/2012-47,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 383/2017-26, 6 Afs 383/2017-26, 6 Afs 383/2017-26,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54,
Datum : 19.01.2023
Účastníci řízení : FAGOFARMA s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 7 Afs 92/2021-28