Detail dokumentu 10 Afs 446/2021- 65

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 446/2021-65
Označení věci v celku : Pej 151/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:10.Afs.446.2021.65
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 151 2023
10 Afs 446 2021 65
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9640/18/5300-21443-712165 28.02.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 21.10.2021
Datum skončení řízení : 18.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 18.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 18.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 18.01.2023
Datum právní moci : 18.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:10:56
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Kačmařík Michal JUDr. hlavní subjekt: TEKO TECHNOLOGY s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 As 79/2009-165 1 As 79 2009 165 Sb. NSS 9 2365 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 16/2018-85 25 Af 16 2018 85 09.09.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 446/2021- 65
Spisová značka : 10 Afs 446/2021
Souladná prejudikatura : 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Datum : 18.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, TEKO TECHNOLOGY s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2023, čj. 10 Afs 446/2021-65