Detail dokumentu 9 Afs 169/2022- 39

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POŘÍZKOVÁ Barbara, JUDr.
Označení věci v celku : 9 Afs 169/2022-39
Označení věci v celku : Pej 154/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:9.Afs.169.2022.39
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 154 2023
9 Afs 169 2022 39
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.09.2022
Datum skončení řízení : 18.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 18.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 18.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 18.01.2023
Datum právní moci : 30.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:10:52
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Petra JUDr. Mgr.Ph.D. hlavní subjekt: REMOEX CZ a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
REMOEX CZ a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
REMOEX CZ a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
148 3 zákona 280 2009
33 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 21/2020-56 5 Afs 21 2020 56 Sb. NSS 8 4225 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 15771/19/5300-21442-712243 17.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 15 Af 23/2019-120 15 Af 23 2019 120 25.08.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 169/2022- 39
Spisová značka : 9 Afs 169/2022
Souladná prejudikatura : 5 Afs 21/2020-56,
Datum : 18.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, REMOEX CZ a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2023, čj. 9 Afs 169/2022-39