Detail dokumentu 8 Afs 225/2021- 39

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 225/2021-39
Označení věci v celku : Pej 160/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:8.Afs.225.2021.39
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 160 2023
8 Afs 225 2021 39
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.07.2021
Datum skončení řízení : 17.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 17.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 17.01.2023
Datum právní moci : 18.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:08:57
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Přívara Mojmír JUDr. hlavní subjekt: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism stěžovatel
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
12 zákona 137 2006
3 e zákona 218 2000
44 1 a zákona 137 2006
28 zákona 320 2001
13 8 zákona 137 2006
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2005-44 2 Afs 24 2005 44 Sb. NSS 11 689 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 4/2018-65 9 Afs 4 2018 65 Sb. NSS 1 4119 2021 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 106/2009-77 7 Afs 106 2009 77 Sb. NSS 9 2103 2010 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 49373/17/5000-10470-700290 15.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 5 Af 2/2018-30 5 Af 2 2018 30 31.05.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 225/2021- 39
Spisová značka : 8 Afs 225/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65,
Datum : 17.01.2023
Účastníci řízení : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 8 Afs 225/2021-39