Detail dokumentu 3 Afs 254/2020- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 254/2020-40
Označení věci v celku : Pej 148/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:3.Afs.254.2020.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 148 2023
3 Afs 254 2020 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 03.08.2020
Datum skončení řízení : 17.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 17.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 17.01.2023
Datum právní moci : 18.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:09:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Benešová Eva JUDr.LL.M. hlavní subjekt: MB-WORK s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
MB-WORK s.r.o. stěžovatel
MB-WORK s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 zákona 235 2004
92 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 79/2022-28 1 Afs 79 2022 28 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 44074/18/5300-22441-708656 08.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 45/2018-55 11 Af 45 2018 55 25.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 254/2020- 40
Spisová značka : 3 Afs 254/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 79/2022-28, 1 Afs 79/2022-28,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 17.01.2023
Účastníci řízení : MB-WORK s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 3 Afs 254/2020-40