Detail dokumentu 1 Afs 178/2022- 74

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 1 Afs 178/2022-74
Označení věci v celku : Pej 385/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:1.Afs.178.2022.74
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 385 2023
1 Afs 178 2022 74
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24845/18/5300-22442-707666 14.06.2018
Odvolací finanční ředitelství 24841/18/5300-22442-707666 14.06.2018
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 28.07.2022
Datum skončení řízení : 17.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 17.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 17.01.2023
Datum právní moci : 24.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:07:36
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
92 3 zákona 280 2009
73 1 a zákona 235 2004
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Bárta Jaroslav Mgr. hlavní subjekt: INA SPORT spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : KANIOVÁ Lenka, JUDr.
Účastník řízení Typ účastníka
INA SPORT spol. s r.o. stěžovatel
INA SPORT spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 129/2006-142 5 Afs 129 2006 142 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 23/2018-37 8 Afs 23 2018 37 Sb. NSS 3 3976 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 68/2018-97 31 Af 68 2018 97 29.06.2022 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 178/2022- 74
Spisová značka : 1 Afs 178/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 129/2006-142, 5 Afs 129/2006-142, 5 Afs 129/2006-142, 5 Afs 129/2006-142,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 23/2018-37, 8 Afs 23/2018-37, 8 Afs 23/2018-37, 8 Afs 23/2018-37,
Datum : 17.01.2023
Účastníci řízení : INA SPORT spol. s r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 1 Afs 178/2022-74