Detail dokumentu 6 Afs 115/2021- 43

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 115/2021-43
Označení věci v celku : Ej 27/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:6.Afs.115.2021.43
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 27 2023
6 Afs 115 2021 43
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 35267/19/5300-21443-702551 28.08.2019
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 08.04.2021
Datum skončení řízení : 12.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 16.01.2023
Datum právní moci : 16.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:06:46
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
5 zákona 235 2004
72 zákona 235 2004
92 3 zákona 280 2009
92 3 zákona 280 2009
92 4 zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
14 1 112 2006 ES
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Polena Stanislav Mgr. Ing. hlavní subjekt: Statek Chlumín s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : DIENSTBIER Filip, JUDr. Ing.Ph.D.
Účastník řízení Typ účastníka
Statek Chlumín s.r.o. stěžovatel
Statek Chlumín s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 212/2006-74 7 Afs 212 2006 74 Sb. NSS 6 1566 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 267/2017-38 8 Afs 267 2017 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 137/2016-76 Inspirativní Souladná
8 Afs 74/2019-68 8 Afs 74 2019 68 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 41/2014-46 3 Afs 41 2014 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 155/2016-70 2 Afs 155 2016 70 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 36/2013-29 9 Afs 36 2013 29 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 54/2004-125 1 Afs 54 2004 125 Sb. NSS 1 1022 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 103/2009-232 1 Afs 103 2009 232 Sb. NSS 5 2033 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 14 Af 52/2019-34 14 Af 52 2019 34 18.03.2021 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 115/2021- 43
Spisová značka : 6 Afs 115/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70, 2 Afs 155/2016-70,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46, 3 Afs 41/2014-46,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68, 8 Afs 74/2019-68,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29, 9 Afs 36/2013-29,
Vztah k předpisům : k § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : Pro účely § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je rozhodné, jestli subjekt může se zbožím právně disponovat, nikoli zda má předmět ve své faktické moci.
Právní věta : Ano
Datum : 12.01.2023
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Statek Chlumín s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 6 Afs 115/2021-43