Detail dokumentu 2 Afs 138/2021- 69

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 138/2021-69
Označení věci v celku : Pej 180/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:2.Afs.138.2021.69
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 180 2023
2 Afs 138 2021 69
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.06.2021
Datum skončení řízení : 12.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 12.01.2023
Datum právní moci : 12.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:02:24
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vališ Petr JUDr. hlavní subjekt: JP servis-OIL s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
JP servis-OIL s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
JP servis-OIL s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 5/2003-52 4 As 5 2003 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Ads 58/2003-75 2 Ads 58 2003 75 Sb. NSS 3 133 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 28/2008-76 7 As 28 2008 76 0 0 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 521/17/5300-22442-707666 06.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 532/17/5300-22442-707666 06.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 503/17/5300-22442-707666 06.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 550/17/5300-22442-707666 06.02.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 45/2017-105 15 Af 45 2017 105 25.05.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 138/2021- 69
Spisová značka : 2 Afs 138/2021
Souladná prejudikatura : 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75,
Souladná prejudikatura : 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52,
Souladná prejudikatura : 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76, 7 As 28/2008-76,
Datum : 12.01.2023
Účastníci řízení : JP servis-OIL s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 2 Afs 138/2021-69