Detail dokumentu 9 Afs 85/2022- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MOLEK Pavel, doc. JUDr.Ph.D., LL.M.
Označení věci v celku : 9 Afs 85/2022-48
Označení věci v celku : Pej 96/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:9.Afs.85.2022.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 96 2023
9 Afs 85 2022 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.05.2022
Datum skončení řízení : 12.01.2023
Datum vydání rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 12.01.2023
Datum právní moci : 13.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 18:03:02
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hobza Tomáš Mgr. Ing. hlavní subjekt: Nástroje Vsetín s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Nástroje Vsetín s.r.o. stěžovatel
Nástroje Vsetín s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
3 Afs 85/2019-44 3 Afs 85 2019 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 664/04 Inspirativní Souladná
rozsudek SDEU ze dne 21. 6. 2012 ve spojených věcech C-80/11 a C-142/11, Mahagében a Péter Dávid Inspirativní Souladná
2 Ads 58/2003-75 2 Ads 58 2003 75 Sb. NSS 3 133 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek SDEU ze dne 6. 7. 2006, C-439/04 a C-440/04, ve spojených věcech Axel Kittel a Recolta Recycling SPRL Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 44711/19/5300-21445-711275 05.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 4/2020-91 29 Af 4 2020 91 26.04.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 694/23 9 Afs 85/2022-48 12.01.2023 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 85/2022- 48
Spisová značka : 9 Afs 85/2022
Napadeno : I. ÚS 694/2023 (SUS 88/2023)
Souladná prejudikatura : 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44,
Datum : 12.01.2023
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 694/23
Účastníci řízení : Nástroje Vsetín s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 9 Afs 85/2022-48