Detail dokumentu 1 Afs 234/2021- 46

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 1 Afs 234/2021-46
Označení věci v celku : Pej 197/2023
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2023:1.Afs.234.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 197 2023
1 Afs 234 2021 46
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Plzeňský kraj nezákonný zásah
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 26.07.2021
Datum skončení řízení : 05.01.2023
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 05.01.2023
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.01.2023
Datum vypravení rozhodnutí : 05.01.2023
Datum právní moci : 13.01.2023
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:58:33
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
95 zákona 99 1963
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : nezákonný zásah
OSOBA
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : BAXA Josef, JUDr.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 34/2020-100 8 As 34 2020 100 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 As 2/2021-48 3 As 2 2021 48 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Aps 3/2006-69 1 Aps 3 2006 69 Sb. NSS 7 1590 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
29 Cdo 3084/2011 Inspirativní Souladná
7 Afs 1/2007-64 7 Afs 1 2007 64 Sb. NSS 10 2116 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 440/2019-18 7 As 440 2019 18 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 244/2015-47 9 As 244 2015 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
II. ÚS 635/18 Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 45/2018-116 30 Af 45 2018 116 26.05.2021 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 234/2021- 46
Spisová značka : 1 Afs 234/2021
Souladná prejudikatura : 1 Aps 3/2006-69, 1 Aps 3/2006-69, 1 Aps 3/2006-69, 1 Aps 3/2006-69, 1 Aps 3/2006-69, 1 Aps 3/2006-69,
Souladná prejudikatura : 3 As 2/2021-48, 3 As 2/2021-48, 3 As 2/2021-48, 3 As 2/2021-48, 3 As 2/2021-48, 3 As 2/2021-48,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 1/2007-64, 7 Afs 1/2007-64, 7 Afs 1/2007-64, 7 Afs 1/2007-64, 7 Afs 1/2007-64, 7 Afs 1/2007-64,
Souladná prejudikatura : 7 As 440/2019-18, 7 As 440/2019-18, 7 As 440/2019-18, 7 As 440/2019-18, 7 As 440/2019-18, 7 As 440/2019-18,
Souladná prejudikatura : 8 As 34/2020-100, 8 As 34/2020-100, 8 As 34/2020-100, 8 As 34/2020-100, 8 As 34/2020-100, 8 As 34/2020-100,
Souladná prejudikatura : 9 As 244/2015-47, 9 As 244/2015-47, 9 As 244/2015-47, 9 As 244/2015-47, 9 As 244/2015-47, 9 As 244/2015-47,
Datum : 05.01.2023
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Plzeňský kraj, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 1. 2023, čj. 1 Afs 234/2021-46