Detail dokumentu 6 Afs 247/2021- 56

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 247/2021-56
Označení věci v celku : Pej 370/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.247.2021.56
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 370 2023
6 Afs 247 2021 56
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.08.2021
Datum skončení řízení : 29.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.01.2023
Datum právní moci : 04.01.2023
Datum zpřístupnění : 02.06.2023 09:21:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bretlová Barbora JUDr. hlavní subjekt: TIS & Co s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
TIS & Co s.r.o. stěžovatel
TIS & Co s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
54 2 zákona 150 2002
56 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
12 1 a) 112 2006 ES
12 2 112 2006 ES
135 1 j) 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Ans 3/2006-123 4 Ans 3 2006 123 Sb. NSS 6 1177 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Ads 139/2011-400 4 Ads 139 2011 400 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 68/2009-113 5 Afs 68 2009 113 Sb. NSS 5 2036 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 25/2018-58 1 Afs 25 2018 58 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-308/16 (Kozuba Premium Selection sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) Závazná Souladná
C-326/11 (J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard) Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 40330/18/5300-22443-708656 26.09.2018
Odvolací finanční ředitelství 36378/18/5300-22441-708656 23.08.2018
Odvolací finanční ředitelství 36370/18/5300-22441-708656 23.08.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 54 Af 45/2018-81 54 Af 45 2018 81 15.07.2021 zamítnuto
Krajský soud v Praze 54 Af 45/2018-97 54 Af 45 2018 97 07.02.2022 zamítnuto
Krajský soud v Praze 54 Af 45/2018-97 54 Af 45 2018 97 07.02.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 599/23 6 Afs 247/2021-56 29.12.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 247/2021- 56
Spisová značka : 6 Afs 247/2021
Napadeno : I. ÚS 599/2023 (SUS 79/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 25/2018-58, 1 Afs 25/2018-58, 1 Afs 25/2018-58, 1 Afs 25/2018-58,
Souladná prejudikatura : 4 Ads 139/2011-400, 4 Ads 139/2011-400, 4 Ads 139/2011-400, 4 Ads 139/2011-400,
Souladná prejudikatura : 4 Ans 3/2006-123, 4 Ans 3/2006-123, 4 Ans 3/2006-123, 4 Ans 3/2006-123,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 68/2009-113, 5 Afs 68/2009-113, 5 Afs 68/2009-113, 5 Afs 68/2009-113,
Datum : 29.12.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 599/23
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, TIS & Co s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2022, čj. 6 Afs 247/2021-56