Detail dokumentu 2 Afs 9/2021- 102

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 9/2021-102
Označení věci v celku : Pej 165/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.9.2021.102
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 165 2023
2 Afs 9 2021 102
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.01.2021
Datum skončení řízení : 29.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.12.2022
Datum právní moci : 30.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:55:40
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: HAVEX-auto s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
HAVEX-auto s.r.o. stěžovatel
HAVEX-auto s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 zákona 280 2009
73 1 a zákona 235 2004
92 5 c zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
167 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
C-80/11 a C-142/22 věc Mahagebén a Péter Dávid Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 44/2011-103 8 Afs 44 2011 103 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 93/2007-84 9 Afs 93 2007 84 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9374/19/5300-22443-702189 06.03.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 15/2019-84 31 Af 15 2019 84 15.12.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 9/2021- 102
Spisová značka : 2 Afs 9/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103, 8 Afs 44/2011-103,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 93/2007-84, 9 Afs 93/2007-84, 9 Afs 93/2007-84, 9 Afs 93/2007-84, 9 Afs 93/2007-84,
Datum : 29.12.2022
Účastníci řízení : HAVEX-auto s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2022, čj. 2 Afs 9/2021-102