Detail dokumentu 8 Afs 154/2020- 65

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 154/2020-65
Označení věci v celku : Pej 223/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.154.2020.65
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 223 2023
8 Afs 154 2020 65
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.08.2020
Datum skončení řízení : 22.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.12.2022
Datum právní moci : 30.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:53:37
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: ELGAS CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ELGAS CZ s.r.o. stěžovatel
ELGAS CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101d zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 16/2011-78 2 Afs 16 2011 78 Sb. NSS 3 2510 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 402/2020-63 4 Afs 402 2020 63 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 391/2020-45 6 Afs 391 2020 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 110/2007-102 9 Afs 110 2007 102 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 155/2005-70 1 Afs 155 2005 70 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
nález ÚS ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 32/15 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26455/19/5300-21442-711458 02.07.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 52/2019-101 52 Af 52 2019 101 24.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 154/2020- 65
Spisová značka : 8 Afs 154/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 155/2005-70, 1 Afs 155/2005-70, 1 Afs 155/2005-70, 1 Afs 155/2005-70, 1 Afs 155/2005-70, 1 Afs 155/2005-70,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 16/2011-78, 2 Afs 16/2011-78, 2 Afs 16/2011-78, 2 Afs 16/2011-78, 2 Afs 16/2011-78, 2 Afs 16/2011-78,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 391/2020-45, 6 Afs 391/2020-45, 6 Afs 391/2020-45, 6 Afs 391/2020-45, 6 Afs 391/2020-45, 6 Afs 391/2020-45,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102,
Datum : 22.12.2022
Účastníci řízení : ELGAS CZ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2022, čj. 8 Afs 154/2020-65