Detail dokumentu 4 Afs 377/2020- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 377/2020-35
Označení věci v celku : Pej 33/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.377.2020.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 33 2023
4 Afs 377 2020 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 03.12.2020
Datum skončení řízení : 22.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.12.2022
Datum právní moci : 23.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:53:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kandalec Pavel Mgr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: EKO TRANSFER CORPORATION, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
EKO TRANSFER CORPORATION, s.r.o. stěžovatel
EKO TRANSFER CORPORATION, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
64 1 zákona 235 2004
92 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 73/2011-167 1 Afs 73 2011 167 Sb. NSS 5 3016 2014 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 104/2012-45 1 Afs 104 2012 45 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 108/2007-78 2 Afs 108 2007 78 0 0 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 6376/19/5300-22442-712600 13.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 33/2019-42 29 Af 33 2019 42 27.10.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 519/23 4 Afs 377/2020-35 22.12.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 377/2020- 35
Spisová značka : 4 Afs 377/2020
Napadeno : II. ÚS 519/2023 (SUS 72/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 104/2012-45, 1 Afs 104/2012-45, 1 Afs 104/2012-45,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 73/2011-167, 1 Afs 73/2011-167, 1 Afs 73/2011-167,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 108/2007-78, 2 Afs 108/2007-78, 2 Afs 108/2007-78,
Datum : 22.12.2022
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 519/23
Účastníci řízení : EKO TRANSFER CORPORATION, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2022, čj. 4 Afs 377/2020-35