Detail dokumentu 7 Afs 175/2022- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 7 Afs 175/2022-37
Označení věci v celku : Pej 27/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.175.2022.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 27 2023
7 Afs 175 2022 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.07.2022
Datum skončení řízení : 21.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.12.2022
Datum právní moci : 22.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:51:04
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Trubač Ondřej JUDr.Ph.D.,LL.M. hlavní subjekt: Bozadziev s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Bozadziev s.r.o. stěžovatel
Bozadziev s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
23 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 107/2004-48 1 Afs 107 2004 48 Sb. NSS 6 869 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 137/2016-43 4 Afs 137 2016 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
SDEU 14. 12. 2000, Emsland Stärke, C-110/99 Inspirativní Souladná
SDEU 21. 2. 2006, Halifax, C-255/02 Inspirativní Souladná
7 Afs 49/2022-26 7 Afs 49 2022 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 376/2018-46 6 Afs 376 2018 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 302/2020-29 9 Afs 302 2020 29 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 114/2019-28 5 Afs 114 2019 28 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 376/2021-60 4 Afs 376 2021 60 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 74/2009-111 5 Afs 74 2009 111 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7055/20/5200-11431-706481 21.02.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 51 Af 7/2020-52 51 Af 7 2020 52 25.05.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 509/23 21.03.2023 7 Afs 175/2022-37 21.12.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 175/2022- 37
Spisová značka : 7 Afs 175/2022
Napadeno : II. ÚS 509/2023 (SUS 70/2023)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43, 4 Afs 137/2016-43,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60, 4 Afs 376/2021-60,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28, 5 Afs 114/2019-28,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111, 5 Afs 74/2009-111,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26, 7 Afs 49/2022-26,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29, 9 Afs 302/2020-29,
Datum : 21.12.2022
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 509/23
Účastníci řízení : Bozadziev s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2022, čj. 7 Afs 175/2022-37