Detail dokumentu 10 Afs 529/2021- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 529/2021-46
Označení věci v celku : Pej 48/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.529.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 48 2023
10 Afs 529 2021 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.12.2021
Datum skončení řízení : 21.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.12.2022
Datum právní moci : 31.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:50:48
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Novotný Petr JUDr. hlavní subjekt: SINIR COMPANY, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SINIR COMPANY, s.r.o. stěžovatel
SINIR COMPANY, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
53 5 zákona 500 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 77/2005-43 1 Afs 77 2005 43 Sb. NSS 2 1049 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 35/2017-34 6 Afs 35 2017 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 254/2018-43 10 Afs 254 2018 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 47449/18/5300-22443-701226 24.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 41/2018-40 8 Af 41 2018 40 10.11.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 529/2021- 46
Spisová značka : 10 Afs 529/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 77/2005-43, 1 Afs 77/2005-43, 1 Afs 77/2005-43,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 35/2017-34, 6 Afs 35/2017-34, 6 Afs 35/2017-34,
Datum : 21.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SINIR COMPANY, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2022, čj. 10 Afs 529/2021-46