Detail dokumentu 10 Afs 244/2021- 55

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 244/2021-55
Označení věci v celku : Pej 46/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.244.2021.55
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 46 2023
10 Afs 244 2021 55
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.06.2021
Datum skončení řízení : 20.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 20.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 20.12.2022
Datum právní moci : 22.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:48:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: Sellier & Bellot Trade a.s.
Typ zástupce : daňový poradce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Sellier & Bellot Trade a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Sellier & Bellot Trade a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 4 zákona 235 2004
24 1 zákona 586 1992
24 2 zc zákona 586 1992
25 1 t zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 139/2021-51 2 Afs 139 2021 51 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 95/2006-80 5 Afs 95 2006 80 Sb. NSS 7 1225 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 74/2014-125 9 Afs 74 2014 125 Sb. NSS 12 3307 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 231/2016-50 9 Afs 231 2016 50 Sb. NSS 11 3634 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 40303/19/5300-21443-707161 27.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 51 Af 23/2019-35 51 Af 23 2019 35 31.05.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 244/2021- 55
Spisová značka : 10 Afs 244/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 139/2021-51, 2 Afs 139/2021-51, 2 Afs 139/2021-51, 2 Afs 139/2021-51,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80, 5 Afs 95/2006-80,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50, 9 Afs 231/2016-50,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125, 9 Afs 74/2014-125,
Datum : 20.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Sellier & Bellot Trade a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2022, čj. 10 Afs 244/2021-55