Detail dokumentu 8 Afs 143/2021- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 143/2021-46
Označení věci v celku : Pej 2637/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.143.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2637 2022
8 Afs 143 2021 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.04.2021
Datum skončení řízení : 16.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 16.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.12.2022
Datum právní moci : 19.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:43:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kopřiva Jan JUDr. Ing.Ph.D. hlavní subjekt: PELZ CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
PELZ CZ s.r.o. stěžovatel
PELZ CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
92 5 c zákona 280 2009
92 4 zákona 280 2009
92 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 327/2020-41 7 Afs 327 2020 41 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 362/2016-36 1 Afs 362 2016 36 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 75/2011-62 1 Afs 75 2011 62 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 21/2013-66 1 Afs 21 2013 66 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 120/2014-34 1 Afs 120 2014 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 152/2013-49 9 Afs 152 2013 49 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 193/2015-70 2 Afs 193 2015 70 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 179/2016-60 4 Afs 179 2016 60 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48272/18/5300-21443-712165 30.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 114/2018-59 30 Af 114 2018 59 25.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 143/2021- 46
Spisová značka : 8 Afs 143/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34, 1 Afs 120/2014-34,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66, 1 Afs 21/2013-66,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36, 1 Afs 362/2016-36,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62, 1 Afs 75/2011-62,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70, 2 Afs 193/2015-70,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60, 4 Afs 179/2016-60,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41, 7 Afs 327/2020-41,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49, 9 Afs 152/2013-49,
Datum : 16.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PELZ CZ s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2022, čj. 8 Afs 143/2021-46