Detail dokumentu 7 Afs 161/2022- 31

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 7 Afs 161/2022-31
Označení věci v celku : Pej 2626/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.161.2022.31
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2626 2022
7 Afs 161 2022 31
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.07.2022
Datum skončení řízení : 14.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum právní moci : 16.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:41:00
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Brudný Martin Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 16/2017-43 1 Afs 16 2017 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 182/2018-42 10 Afs 182 2018 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 314/2020-50 10 Afs 314 2020 50 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 428/2019-39 7 Afs 428 2019 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 61/2019-27 6 Afs 61 2019 27 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 297/2019-40 2 Afs 297 2019 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 46689/20/5300-21444-711275 10.12.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 9/2021-72 25 Af 9 2021 72 30.05.2022 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 161/2022- 31
Spisová značka : 7 Afs 161/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43, 1 Afs 16/2017-43,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27, 6 Afs 61/2019-27,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39, 7 Afs 428/2019-39,
Datum : 14.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2022, čj. 7 Afs 161/2022-31