Detail dokumentu 2 Afs 297/2021- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 297/2021-37
Označení věci v celku : Pej 14/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.297.2021.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 14 2023
2 Afs 297 2021 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.11.2021
Datum skončení řízení : 14.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum právní moci : 19.12.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 17:40:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Ječná Tereza Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
7b 1 b zákona 586 1992
103 1 d zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 85/2005-130 Závazná Souladná
I. ÚS 3271/12 Závazná Souladná
1 Afs 20/2014-40 1 Afs 20 2014 40 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 29/2014-77 8 Afs 29 2014 77 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 28/2007-156 9 Afs 28 2007 156 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 69/2010-103 8 Afs 69 2010 103 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 104/2004-54 7 Afs 104 2004 54 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 10911/21/5200-10422-711473 24.03.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 37/2021-40 52 Af 37 2021 40 26.11.2021 zamítnuto
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 37/2021-40 52 Af 37 2021 40 26.10.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 297/2021- 37
Spisová značka : 2 Afs 297/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54, 7 Afs 104/2004-54,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 29/2014-77, 8 Afs 29/2014-77, 8 Afs 29/2014-77, 8 Afs 29/2014-77, 8 Afs 29/2014-77,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 69/2010-103, 8 Afs 69/2010-103, 8 Afs 69/2010-103, 8 Afs 69/2010-103, 8 Afs 69/2010-103,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156,
Datum : 14.12.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2022, čj. 2 Afs 297/2021-37