Detail dokumentu 3 Afs 220/2021- 29

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 220/2021-29
Označení věci v celku : Pej 19/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.220.2021.29
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 19 2023
3 Afs 220 2021 29
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.07.2021
Datum skončení řízení : 13.12.2022
Datum vydání rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.12.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.12.2022
Datum právní moci : 27.12.2022
Datum zpřístupnění : 10.05.2023 10:16:36
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + odmítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
65 1 zákona 150 2002
159 zákona 280 2009
149 zákona 280 2009
82 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 197/2015 - 30 Inspirativní Souladná
9 Afs 285/2019 - 32 Inspirativní Souladná
3 Afs 251/2015 - 34 Inspirativní Souladná
III. ÚS 2555/22 Inspirativní Souladná
II. ÚS 2398/18 Inspirativní Souladná
3 Afs 165/2021 - 31 Inspirativní Souladná
1 As 79/2008-128 1 As 79 2008 128 Sb. NSS 5 1815 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 1670079/18/2301-52521-401357 21.08.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 53/2018-31 30 Af 53 2018 31 26.05.2021 zrušeno + odmítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 542/23 3 Afs 220/2021-29 13.12.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 220/2021- 29
Spisová značka : 3 Afs 220/2021
Napadeno : II. ÚS 542/2023 (SUS 75/2023)
Souladná prejudikatura : 1 As 79/2008-128,
Datum : 13.12.2022
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 542/23
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Plzeňský kraj, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. 3 Afs 220/2021-29